ตรวจสอบพัสดุ

(สำหรับผู้ที่สั่งซื้อผ่านระบบหน้าเว็บเท่านั้นถึงจะตรวจสอบได้ หากสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ Tracking id สำหรับติดตามพัสดุค่ะ)

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ